Kontakt Do pobrania
Hand Touching Digital Bellow Header
Informatyzacja oznacza efektywność ekonomiczną
W obszarze technologii procesów bieżące koszty eksploatacyjne stanowią do 70% kosztów pracy urządzeń. Przyczyna takiego wyniku tkwi w niedostatecznej wiedzy o aktualnym stanie poszczególnych komponentów.
Kontakt

Inteligentne rozwiązania dla cyfrowego łańcucha dostaw

Stałe monitorowanie stanu eksploatacyjnego istotnych elementów funkcyjnych w przyszłości będzie jedną z kluczowych kompetencji dla zapewnienia ekonomicznej pracy urządzeń. Zapobieganie nieoczekiwanym awariom zwiększa bezpieczeństwo instalacji i znacząco zmniejsza koszty eksploatacji.

Informatyzacja: nowa droga rozwoju

„Informatyzacja otwiera przed Witzenmann wiele możliwości.
We wprowadzaniu tej koncepcji w życie pomaga nam zaangażowanie pracowników, silny dział IT, umiejętności i wiedza naszych inżynierów oraz współpraca z klientami”.

Philip Paschen
Kierownik działów: produkcji, zarządzania procesami biznesowymi, IT, logistyki, zrównoważonego rozwoju

Paschen Image Text

Wysokie korzyści dzięki cyfrowemu skomunikowaniu komponentów

Monitoring Image Text

Monitorowanie stanu rzeczywistego i prewencyjne utrzymanie ruchu

Gromadzenie danych eksploatacyjnych w sposób odpowiadający zapotrzebowaniu umożliwia określenie stopnia obciążeń oddziałujących na nasze komponenty. Inteligentna analiza zebranych danych może przynieść właścicielowi urządzeń duże korzyści.

  • Wzrost wydajności urządzeń dzięki możliwości zaplanowania prac związanych z utrzymaniem ruchu.
  • Wykrywanie nieoczekiwanych obciążeń w celu minimalizacji ryzyka awarii
  • Precyzyjne projektowanie elementów konstrukcyjnych na potrzeby komponentów wymiennych oraz części zapasowych
Digital Nameplate Image Text

Cyfrowa tabliczka znamionowa

W odniesieniu do wyrobów technicznych specjalne parametry projektowe, rysunki elementów konstrukcyjnych, jak również dokumentacja kontrolna i dane kontaktowe osób odpowiedzialnych również po upływie kilku dekad stanowią ważne informacje. Ich szybkie i wygodne pozyskanie w praktyce często okazuje się dużym wyzwaniem.
Już sama szczegółowa i na bieżąco aktualizowana dokumentacja cyfrowa w wielu przypadkach jest czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na redukcję kosztów roboczych.

Pytania

Nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego. Chętnie poświęcimy czas na rozmowę i indywidualne udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania.