Czystość techniczna

W przypadku nowych produktów obowiązują zawsze wyższe wymagania co do czystości, zarówno pod względem pozostałości cząstek, jak i smarów. Udaje nam się sprostać tym wymaganiom poprzez optymalizację całego ciągu procesowego, począwszy od zakupu surowców, poprzez produkcję, do logistyki. Aby uniknąć wnikania cząstek, procesy produkcji są opracowywane w ukierunkowany sposób. Aby usunąć pozostałości stosujemy, zależnie od potrzeb, wybrane koncepcje czyszczenia. W przypadku produktów o najwyższych wymogach co do czystości, firma Witzenmann dysponuje specjalnymi systemami czyszczenia.

Kompetencje

  • Czysta produkcja zgodnie z wymaganiami produktu w czystym pomieszczeniu, pomieszczeniu czystym lub strefie czystej
  • Analiza czystości zgodnie z VDA19/ISO 16232 we własnym laboratorium
  • Dostosowana do wymogów czystości koncepcja logistyczna ze specjalnymi nośnikami ładunku
  • Centralne sterowanie czystością techniczną, zarządzanie wiedzą poprzez regularne szkolenia w obszarze techniki, dystrybucji i produkcji

Witzenmann Polska

Polski Angielski