Kontrola materiałów

W ramach techniki materiałowej dostępne są odpowiednie urządzenia do nieniszczących i niszczących badań jakości połączeń zgrzewanych oraz badania penetracji materiałów do zastosowania w obszarach istotnych dla bezpieczeństwa, takich jak technika energetyczna, budowa instalacji i insolacji chemicznych oraz lotnictwo i astronautyka:

  • Twardościomierz
  • Zrywarki, urządzenia do prób rozciągania na gorąco
  • Urządzenie do prób tłoczności
  • Urządzenie do udarnościowej próby zginania z urządzeniem chłodzącym
  • Pomiar grubości ścianki i warstwy
  • Kontrola wymiarów i jakości powierzchni i in. Urządzenia do kontroli wymiarów i jakości powierzchni
  • Lampy rentgenowskie z promieniowaniem nakierowanym i rozproszonym
  • Urządzenia prześwietlające
  • Ultrasonografy
  • Instalacje do kontroli penetracji (metodą czerwono-białą i fluorescencyjną)

Witzenmann Polska

Polski Angielski