Planowanie i realizacja

Aby w ekonomiczny sposób zapewnić czystość, założenia są uwzględniane już podczas fazy konstrukcyjnej. Wymaganą przez klienta czystość techniczną śledzi się począwszy od planowania, poprzez realizację, aż do gotowej serii w ramach zarządzania projektem i jest ona ściśle uwzględniona w kontroli produkcji seryjnej.
Kierownicy projektów klientów mają dostęp do dużego zestawu danych empirycznych zapisanych w centralnej pamięci wiedzy. W razie potrzeby zespół projektowy jest wspierany przez inżynierów z centralnego działu rozwojowego.

Kompetencje

  • Bezbłędna realizacja wymagań czystości w przypadku produktów własnych i części dokupionych
  • Unikanie pozostałości cząstek już w fazie planowania procesu
  • Wybór miejsca produkcji według możliwej do uzyskania granicznej wartości cząstek
  • Baza danych do rejestrowania i oceny wszystkich danych dotyczących czystości

Witzenmann Polska

Polski Angielski