Projektowanie i obliczanie

Coraz krótsze cykle rozwojowe wymagają trafnego projektowania i przekonywujących wyników obliczeniowych już we wczesnych fazach rozwojowych. Za pomocą aktualnych programów FEM, takich jak PATRAN, NASTRAN czy MARC, już w  fazie projektu istnieje możliwość obliczenia ważnych właściwości podzespołów. Oprócz naprężeń, stanowiących podstawę obliczenia żywotności, można również obliczyć właściwości funkcjonalne, takie jak sztywność statyczna i dynamiczna, częstotliwość własna i ograniczenia stabilności.

Klientom firma Witzenmann może wcześniej udostępnić modele FE produktów w celu przeprowadzenia analiz statycznych i dynamicznych. Umożliwia im to włączenie podzespołów Witzenmann do obliczeń z wszystkimi niezbędnymi właściwościami i bez dodatkowego nakładu pracy. Dzięki ścisłej współpracy działów obliczeń i prób, projekty modeli i wyniki obliczeń są zawsze bardzo zbliżone do fizycznej rzeczywistości.

Inżynierowie projektu firmy Witzenmann w swej codziennej pracy mają ponadto do dyspozycji własne programy do projektowania, za pomocą których można szybko i wydajnie rozwiązać wiele typowych, powtarzających się zadań. Zalicza się tutaj m. in. dowody wytrzymałości zgodne z odpowiednimi regulacjami, np. dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych, ASME i EJMA, konfigurator produktów do kompensatorów oraz całościowy ciąg procesowy w celu oceny pomiarów obciążenia roboczego elementów rozprzęgających w pojazdach.

Witzenmann Polska

Polski Angielski