Technika czyszczenia

Ukierunkowane zastosowanie etapów czyszczenia stanowi jednocześnie podstawę bezpieczeństwa procesu i dużej czystości produktu końcowego. W zależności od części i wymogów dotyczących czyszczenia pośredniego i końcowego dostępne są różne urządzenia i środki czyszczące. Pojemność urządzeń jest przy tym wystarczająca do obróbki pojedynczych części lub całych skrzyń kratowych typu euro. Firma Witzenmann opracowała specjalne metody czyszczenia dające się zintegrować z procesem wytwórczym.

Technika czyszczenia stosowana w produkcji seryjnej

  • Czyszczenie przez odsysanie i wydmuchiwanie w ramach procesu
  • Zintegrowane czyszczenie na mokro w ramach procesu
  • Czyszczenie na mokro w ramach obróbki partii
  • Automatyczne czyszczenie na mokro w ramach obróbki pojedynczych części
  • Czyszczenie precyzyjne
  • Czyszczenie plazmowe

Witzenmann Polska

Polski Angielski