Technologia materiałowa

Specjaliści firmy Witzenmann GmbH ds. materiałów badają przydatność określonych materiałów do określonych zastosowań, zapewniając tym samym wsparcie przy doborze materiałów wykonania elastycznych elementów metalowych.
Opracowują oni profile korozyjności i tworzą lub rozszerzają i aktualizują tabele odporności i tabele materiałowe w podręcznikach Witzenmann.

 

Kompetencje

  • Kontrola połączeń zgrzewanych (nieniszcząca, niszcząca)
  • Obróbka cieplna materiałów ulegających utwardzeniu
  • Analiza odesłanych części z prób i testów
  • Kontrola korozji (standardowa i według metod własnych)

Witzenmann Polska

Polski Angielski