Walidacja

Najbardziej przekonywującym dowodem na to, że okres użytkowania produktów firmy Witzenmann w ekstremalnych warunkach roboczych oraz wytrzymałość odpowiadają wymaganiom, są pomyślnie zakończone testy produktów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków zastosowania. 

Właściwości takie jak szczelność, sztywność statyczna i dynamiczna, granice ruchomości oraz techniczne cechy przepływu są ważne, aby podzespół marki Witzenmann zgodnie z wymogami spełniał swoją funkcję jako element składowy większego systemu. Do eksperymentalnego określenia tych właściwości funkcjonalnych stosowane są przyrządy pomiarowe specjalnie dostosowane do specyficznych zadań przy cechowaniu elastycznych elementów metalowych.

Dobrze wyposażony warsztat badawczy oraz to, że maszyny są budowane w zakładzie, umożliwia szybkie reagowanie na żądania testowe.

Urządzenia testowe do:

  • testów obciążeniowych osiowych, lateralnych, kątowych, skrętnych i łączonych, z użyciem ciśnienia wewnętrznego lub zewnętrznego i temperatury
  • Pulsacyjne testy ciśnieniowe
  • Badania ciśnienia zrywającego
  • Testy drgań
  • Testy odtwarzalności obciążeń roboczych na 4-osiowych, 5-osiowych, 6-osiowychstanowiskach kontrolnych

Witzenmann Polska

Polski Angielski