Wykonywanie prototypów

W naszym centrum budowy prototypów z bogatym parkiem maszynowym i odpowiednimi maszynami do obróbki przez doświadczanych pracowników wytwarzane są wzory i elementy przedseryjne.

Bieżąca produkcja prototypów wnosi przy tym istotny wkład w skrócenie czasu rozwoju na drodze produktów do produkcji seryjnej.

Urządzenia produkcyjne do wykonywania prototypów są wykorzystywane także do ciągłego rozwoju naszych podstawowych technologii wykończeniowych. W warunkach zbliżonych do produkcji seryjnej ustalane są granice metody oraz walidowane nowe narzędzia i koncepcje.

Technologie

  • Spawanie rur
  • Obróbka plastyczna mieszków
  • Falowanie pierścieni
  • Nawijanie węży
  • Zaciskanie
  • Montaż
  • Spawanie
  • Testowanie

Witzenmann Polska

Polski Angielski