Kontakt Do pobrania
WIPL Subsidiary Header

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności:

§ 1 Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych

1. Poniżej informujemy o pozyskiwaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które dotyczą konkretnego użytkownika, np. nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, sposób korzystania z witryny.

2. Podmiotem odpowiedzialnym wg art. 4 ust. 7 obowiązującego w UE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest Witzenmann Polska Spółka z o.o., Olewin 50A, 32-300 Olkusz, e-mail: (patrz informacje zawarte w stopce redakcyjnej) Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem: Christoph Tuncsik, Witzenmann Polska Spółka z o.o., Olewin 50A, 32-300 Olkusz, e-mail:

3. Gdy kontaktują się z nami Państwo poprzez wiadomość e-mail bądź formularz kontaktowy, zapisujemy Państwa podane dane osobowe (adres e-mail, ewentualnie nazwisko i numer telefonu), abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania. Niezbędne w związku z tym dane usuwamy, kiedy ich przechowywanie nie jest już wymagane, bądź też ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ich przechowania.

4. Jeżeli w związku z konkretnymi funkcjami z naszej oferty współpracujemy z dostawcami usług, lub jeżeli chcielibyśmy wykorzystywać Państwa dane do celów promocyjnych, szczegółowo poinformujemy Państwa o odpowiednich procesach. Podajemy przy tym również ustalone kryteria okresu przechowywania danych.

§ 2 Prawa właściciela danych

1. Posiadają Państwo następujące prawa dotyczące Państwa danych osobowych:

 • prawo do informacji,
 • prawo do sprostowania/usunięcia,
 • prawo do ograniczania przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych.

2. Ponadto mają Państwo prawo złożyć do organu ochrony danych skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

§ 3 Pozyskiwanie danych osobowych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

1. W przypadku czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tzn. kiedy nie rejestrują się na niej Państwo, ani nie przekazują nam Państwo informacji w inny sposób, pozyskujemy jedynie dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeżeli przeglądają Państwo naszą stronę internetową, pobieramy następujące dane, które są konieczne ze względów technicznych do wyświetlenia strony i zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa przeglądania (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):

 • adres IP,
 • data i godzina zapytania,
 • różnica stref czasowych względem Greenwich Mean Time (GMT),
 • treść żądania (konkretna strona),
 • status dostępu/kod odpowiedzi http,
 • każdorazowo przesłana ilość danych,
 • strona, z której pochodzi zapytanie,
 • przeglądarka,
 • system operacyjny i jego interfejs,
 • język i wersja przeglądarki.

2. Oprócz zbierania wymienionych powyżej danych podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na twardym dysku Państwa komputera ze wskazaniem używanej przeglądarki, poprzez które określone dane są przesyłane do źródła, z którego pochodzi plik cookie (w tym przypadku do nas). Pliki cookie nie mogą wykonywać programów, ani przenosić wirusów na komputer. Służą do dostosowywania oferty internetowej tak, aby była bardziej przyjazna dla użytkownika i dopasowana do jego profilu.

3. Użycie plików cookie:
a) Na niniejszej stronie internetowej wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies, których zakres i sposób działania są wyjaśnione niżej:

 • cookies tymczasowe (punkt b),
 • cookies trwałe (punkt c).

b) Tymczasowe pliki cookies są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności cookies sesyjne. Zapisywane w nich jest tzw. ID sesji, dzięki któremu można przyporządkować różne zapytania przeglądarki z całej sesji. Pozwalają one rozpoznać Państwa komputer, jeśli ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę internetową. Cookies sesyjne są usuwane, gdy wylogują się Państwo ze strony lub zamkną przeglądarkę.
c) Cookies trwałe są usuwane automatycznie po upłynięciu określonego czasu, który może się różnić w zależności od konkretnego pliku cookie. Pliki cookies mogą Państwo w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.
d) Mogą Państwo odpowiednio skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki, tak aby np. wyłączyć zapisywanie plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich lub wszystkich plików cookies. Zwracamy uwagę, że w takim wypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

§ 4 Dalsze funkcje i usługi dostępne na naszej stronie internetowej

1. Oprócz udostępniania treści czysto informacyjnych oferujemy również określone usługi, z których mogą Państwo skorzystać w razie zainteresowania. Z reguły wymaga to podania dodatkowych danych osobowych, wykorzystywanych przez nas do udostępnienia danych usług, oraz które są objęte wymienionymi wcześniej zasadami przetwarzania danych.

2. W ramach przetwarzania Państwa danych częściowo korzystamy z usług firm zewnętrznych. Firmy, z którymi współpracujemy, są przez nas starannie wybierane, działają zgodnie z naszymi zaleceniami i są poddawane regularnym kontrolom.

3. Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, jeśli zawieranie umów lub podobne usługi są przez nas oferowane we współpracy z partnerami. Bliższe informacje na ten temat otrzymają Państwo podczas podawania swoich danych lub pod opisem danej oferty.

4. Jeżeli nasi zleceniobiorcy lub partnerzy rezydują poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w opisie oferty zostaną Państwo przez nas poinformowani o szczególnych okolicznościach zachodzących z tego tytułu.

§ 5 Kontakt za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie

1. W przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza Państwa dane są przetwarzane w związku z udzieleniem odpowiedzi na przesłane zapytanie.

2. Podstawą prawną tego rodzaju przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie i przechowywanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, związanych z udzieleniem odpowiedzi na przesłane przez użytkownika zapytanie, zabezpieczeniem dowodów z tytułu ponoszonej odpowiedzialności oraz spełnieniem ewentualnego ustawowego obowiązku archiwizacji korespondencji handlowej. Jeżeli nawiązanie kontaktu ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

3. Bezpośrednio po przesłaniu do nas zapytania poprzez formularz kontaktowy podane przez Państwa dane wraz z treścią wiadomości zostaną automatycznie zapisane w naszym systemie zarządzania relacjami z klientem („system CRM“).

4. Dane te zostaną bezzwłocznie usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do realizacji celu leżącego u podstaw ich gromadzenia. Ma to miejsce w przypadku zakończenia rozmowy lub rozwiązania kwestii poruszonej w zapytaniu. Jeżeli nawiązanie przez Państwa kontaktu przez formularz kontaktowy skutkuje zawarciem umowy z naszą firmą, wówczas przechowujemy podane przez Państwa dane do momentu zakończenia stosunku wynikającego z umowy i wygaśnięcia wszystkich wynikających z tego tytułu roszczeń. W przypadku występowania ustawowego obowiązku archiwizacji danych, zostaną one usunięte po upływie okresu przechowywania dla celów handlowych i podatkowych.

5. Kontaktując się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, w każdej chwili mają Państwo możliwość wystosowania sprzeciwu wobec przechowywania swoich danych, o ile nie wynika ono z uprawnionych interesów administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit f) RODO.

§ 6 Użycie Google Analytics

1. Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, narzędzie do analizy ruchu sieciowego firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies” – pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje o korzystaniu przez Państwa ze strony, zgromadzone przez pliki cookies, są z reguły przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. Jeżeli na tej stronie internetowej aktywowana jest funkcja anonimizacji adresu IP, adres IP komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest wcześniej skracany przez firmę Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany na serwery Google w USA i dopiero tam skracany. Na zlecenie administratora tej strony Google używa tych informacji do analizy sposobu korzystania przez Państwa ze strony, sporządzania raportów aktywności w sieci oraz świadczenia na rzecz administratora tej strony innych usług związanych z korzystaniem z tej strony i z Internetu.

2. Adres IP przesłany z Państwa przeglądarki internetowej w ramach usługi Google Analytics nie jest kojarzony przez Google z innymi danymi.

3. Poprzez odpowiednie ustawienie w przeglądarce internetowej można zablokować zapisywanie plików cookies, zwracamy jednakże uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Można także zablokować przekazywanie firmie Google zapisywanych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) i uniemożliwić ich przetwarzanie przez tę firmę poprzez pobranie i zainstalowanie rozszerzenia do przeglądarki dostępnego pod adresem: . Gromadzeniu przez Google Analytics danych można ponadto zapobiec, klikając na poniższy link. Skutkuje to zainstalowaniem ciasteczka typu opt-out, które blokuje gromadzenie Państwa danych podczas przyszłego korzystania z niniejszej strony internetowej. Dezaktywacja Google Analytics.

4. Na tej stronie internetowej usługa Google Analytics jest wykorzystywana z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Sprawia to, że adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, co uniemożliwia zidentyfikowanie Państwa osoby na ich podstawie. Jeżeli pozyskane dane będzie można jednoznacznie przyporządkować do konkretnej osoby, zostaną one natychmiast wyłączone z dalszego przekazywania i usunięte.

5. Korzystamy z Google Analytics, aby analizować trendy korzystania z naszej strony internetowej i móc ją stale ulepszać. Dzięki zebranym statystykom możemy polepszać naszą ofertę i aranżować ją w sposób bardziej atrakcyjny dla użytkowników. W wyjątkowych przypadkach, w których Państwa dane osobiste są przesyłane do USA, Google stosuje przepisy EU-US Privacy Shield, . Podstawą prawną wykorzystania Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f. RODO.

6. Informacje dotyczące zewnętrznego dostawcy: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, informacje o ochronie danych osobowych: , jak również polityka prywatności: .

§ 7 Pobieranie oprogramowania Flexperte

Na naszej stronie internetowej udostępniamy do pobrania nasze oprogramowanie do projektowania – Flexperte. Aby możliwe było pobranie oprogramowania, muszą Państwo wypełnić formularz Flexperte. W formularzu tym podają Państwo swoje dane kontaktowe. Dane te są przez nas zapisywane, abyśmy mogli umożliwić Państwu pobranie programu. Po złożeniu zamówienia poprzez formularz Flexperte otrzymają Państwo wiadomość na podany przez siebie adres e-mail. Wiadomość ta zawiera łącze, po kliknięciu którego mogą Państwo przejść bezpośrednio do pobierania oprogramowania Flexperte. Podstawą prawną tego rodzaju przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

Wykorzystujemy Państwa dane w celach promocyjnych tylko, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę w ramach procesu zamawiania (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO). Niniejsza zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

§ 8 Przetwarzanie danych w ramach odwiedzania naszego profilu w serwisie Facebook

Nasza firma posiada tzw. fanpage (nazywany dalej „profilem Facebook”) w serwisie Facebook zarządzanym przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, na którym zamieszczamy informacje o naszej działalności oraz o targach i wydarzeniach.

1. Przetwarzanie danych na profilu Facebook i właściwa podstawa prawna

Wejście na nasz profil Facebook wiąże się z gromadzeniem danych statystycznych. Chodzi tu o dane, które są zapisywane podczas wizyty na profilu Facebook lub interakcji zachodzących na profilu, lub z nim powiązanych i informują, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego profilu Facebook.

Zaliczają się do nich m.in. informacje o urządzeniach końcowych, na których otwierany jest nasz profil (system operacyjny, wersja sprzętu i oprogramowania, rodzaj przeglądarki), jak również o tym, jak długo użytkownik oglądał poszczególne wpisy zamieszczone na profilu. Statystyki profilu mogą być tworzone w oparciu o dane osobowe. Jeśli w przeglądarce, której używasz do odwiedzania naszego profilu, jesteś zalogowany na swoim koncie Facebook, Facebook może przypisać wizytę do Twojego konta użytkownika. Dalsze informacje na temat danych gromadzonych przez Facebook znajdziesz pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy..

Statystyki te są nam, jako administratorom profilu, udostępniane przez Facebook w formie zanonimizowanej. Umożliwiają nam one analizowanie sposobu korzystania z naszego profilu Facebook, a tym samym optymalizowanie naszej oferty. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu stosownej podstawy prawnej, jaką jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem funkcji wysyłania wiadomości dostępnej na profilu Facebook, również te dane podlegają przetwarzaniu przez naszą firmę. Ten sposób interakcji z naszymi (potencjalnymi) klientami i osobami ubiegającymi się o pracę także stanowi uzasadniony interes prawny w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

2. Porozumienie z portalem Facebook

Trybunał Sprawiedliwości UE w 2018 roku orzekł, że Facebook i zarządzający danym fanpagem są współadministratorami w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO. W związku z tym, zgodnie z wytycznymi art. 26 RODO ( ), zawarliśmy z portalem Facebook porozumienie, w ramach którego jako administrator profilu współdzielimy z Facebookiem obowiązki dotyczące ochrony danych, które wynikają z prowadzenia fanpage'a. Facebook przejął na siebie większość zobowiązań, jak np. wypełnianie praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12 i kolejnymi RODO, obowiązek zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych, jak również obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych.

3. Przekazywanie danych

Osobiście nie przekazujemy danych, które zgromadziliśmy za pośrednictwem profilu Facebook, podmiotom trzecim. Nie mamy jednak wpływu na to, czy zgromadzone dane są przekazywane przez Facebook do Facebook Inc. z siedzibą w USA. Facebook Inc. posiada certyfikację „EU-US-Privacy-Shield” (dostępną pod adresem https://www.privacyshield.gov/list). „Privacy-Shield” to umowa zawarta pomiędzy Unią Europejską (UE) a USA, w celu zapewnienia przestrzegania standardów europejskiej ochrony danych na terenie USA.

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawa (patrz również § 2) przysługujące Ci jako osobie, której dane są przetwarzane na naszym profilu Facebook, możesz wykonywać bezpośrednio wobec Facebooka. Ale w tej sprawie możesz się zwrócić również do nas. W takim przypadku bezzwłocznie przekażemy Twoje zapytanie do Facebooka za pośrednictwem stosownego formularza, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie Page Controller Addendum.

Bliższe informacje na temat możliwości wstrzymania przetwarzania danych przez Facebook znajdziesz pod adresem:

§ 9 Prawo do wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych

1. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać. Wniesienie tego typu sprzeciwu ma wpływ na dopuszczalność przetwarzania przez nas dotyczących Państwa danych osobowych.

2. Jeśli dotyczące Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w oparciu o wyważenie interesów, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Przypadek taki ma miejsce wtedy, gdy przetwarzanie danych nie jest wymagane do realizacji zawartej z Państwem umowy, co zostało przez nas każdorazowo objaśnione w danym opisie takiego działania. W przypadku wnoszenia tego rodzaju sprzeciwu prosimy o wyszczególnienie powodów uzasadniających, dlaczego nie możemy przetwarzać Państwa danych w określony sposób. Jeśli sprzeciw jest uzasadniony, przeanalizujemy sytuację i zaprzestaniemy lub zmienimy formę przetwarzania danych albo przedstawimy Państwu ważne prawnie uzasadnione powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie danych.

3. Oczywiście mogą Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w celach związanych z marketingiem i analizą danych. Informację o sprzeciwie wobec przetwarzania danych do celów marketingowych mogą Państwo przesłać listownie: Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Straße 134, 75175 Pforzheim lub drogą elektroniczną: .