Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności:

§ 1 Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych

1.  Poniżej informujemy o pozyskiwaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które można odnieść do Państwa osobiście, np. nazwisko, adres, adres e-mail, warunki korzystania.

2. Podmiotem odpowiedzialnym wg art. 4 ust. 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) jest Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Straße 134, 75175 Pforzheim, e-mail: wi@witzenmann.com (patrz nasze dane kontaktowe). Nasz inspektor danych osobowych jest dostępny pod adresem: René Pflittner, Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Straße 134, 75175 Pforzheim lub adresem e-mail rene.pflittner@witzenmann.com.

3. Gdy kontaktują się z nami Państwo poprzez wiadomość e-mail bądź formularz kontaktowy, zapisujemy Państwa podane dane osobowe (adres e-mail, ewentualnie nazwisko i numer telefonu), abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania. Niezbędne w związku z tym dane usuwamy, kiedy ich przechowywanie nie jest już wymagane, bądź też ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ich przechowania.

4. Jeżeli w związku z konkretnymi funkcjami z naszej oferty współpracujemy z dostawcami usług, lub jeżeli chcielibyśmy wykorzystywać Państwa dane do celów promocyjnych, o odpowiednich procesach informujemy Państwa w szczegółach. Podajemy przy tym również ustalone kryteria okresu przechowywania danych.

5.  W ramach przetwarzania Państwa danych częściowo korzystamy z usług firm zewnętrznych. Firmy, którym udzielamy zleceń, są przez nas starannie wybierane, działają zgodnie z naszymi zaleceniami i są regularnie poddawane kontrolom.

§ 2 Prawa posiadacza danych

1. Posiadają Państwo następujące prawa dotyczące Państwa danych osobowych:

• prawo do informacji,
• prawo do poprawiania/usuwania,
• prawo do ograniczania przetwarzania,
• prawo do odmowy zgody na przetwarzanie,
• prawo do przenoszalności danych.

2. Ponadto mają Państwo prawo złożyć do organu ochrony danych skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

§ 3 Pozyskiwanie danych osobowych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

1. W przypadku czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tzn. kiedy nie rejestrują się na niej Państwo ani nie przekazują nam Państwo informacji w inny sposób, pozyskujemy jedynie dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeżeli przeglądają Państwo naszą stronę internetową, pobieramy następujące dane, jest konieczne ze względów technicznych, abyśmy mogli wyświetlić stronę i zapewnić stabilność i bezpieczeństwo przeglądania (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):

• adres IP,
• data i godzina zapytania,
• różnica stref czasowych względem Greenwich Mean Time (GMT),
• treść żądania (konkretna strona),
• status dostępu/kod statusu http,
• każdorazowo przesłana ilość danych,
• strona, z której pochodzi żądanie,
• przeglądarka,
• system operacyjny i jego interfejs,
• język i wersja przeglądarki.

2. Oprócz zbierania wymienionych powyżej danych podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej następuje zapisywanie plików cookie na Państwa komputerze. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na twardym dysku Państwa komputera ze wskazaniem używanej przeglądarki, poprzez które określone dane są przesyłane do źródła, z którego pochodzi plik cookie (w tym przypadku do nas). Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputer. Służą do dostosowywania oferty internetowej tak, aby była bardziej przyjazna dla użytkownika i wygodna.

3. Użycie plików cookie:

 a) Na niniejszej stronie internetowej wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie, których zakres i sposób działania są wyjaśnione niżej:

• cookie tymczasowe (punkt b),
• cookie trwałe (punkt c).

 b) Tymczasowe pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności cookie sesyjne. Zapisywane w nich jest tzw. ID sesji, dzięki któremu można przyporządkować różne zapytania przeglądarki z całej sesji. Pozwalają one rozpoznać Państwa komputer, jeśli ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę internetową. Cookie sesyjne są usuwane, gdy wylogują się Państwo ze strony lub zamkną przeglądarkę.

 c) Cookie trwałe są usuwane automatycznie po upłynięciu określonego czasu, który może się różnić w zależności od konkretnego cookie. Cookie mogą Państwo w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

 d) Mogą Państwo odpowiednio skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki, tak aby np. wyłączyć zapisywanie plików cookie osób trzecich lub wszystkich plików cookie. Zwracamy uwagę, że w takim wypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

§ 4 Użycie Google Analytics

1. Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, narzędzie do analizy ruchu sieciowego firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics  wykorzystuje tzw. „cookies” – pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje o korzystaniu przez Państwa ze strony, zgromadzone przez pliki cookie, są z reguły przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. Jeżeli na tej stronie internetowej aktywowana jest funkcja anonimizacji adresu IP, adres IP komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej i  innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest wcześniej skracany przez firmę Google. Tylko w  wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany na serwery Google w  USA i dopiero tam skracany. Na zlecenie administratora tej strony Google używa tych informacji do analizy korzystania przez Państwa ze strony, sporządzania raportów aktywności w sieci oraz świadczenia na rzecz administratora tej strony innych usług związanych z korzystaniem z tej strony i z Internetu.

2. Adres IP przesłany z  Państwa przeglądarki internetowej w ramach usługi Google Analytics nie jest kojarzony przez Google z innymi danymi.

3. Poprzez odpowiednie ustawienie w przeglądarce internetowej można zablokować zapisywanie plików cookie, zwracamy jednakże uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Można także zablokować przekazywanie danych zapisywanych przez pliki cookies dotyczących korzystania przez Państwa z  tej strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) firmie Google i uniemożliwić ich przetwarzanie przez tę firmę poprzez pobranie i zainstalowanie rozszerzenia do przeglądarki dostępnego pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

4. Na tej stronie internetowej usługa Google Analytics jest wykorzystywana z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Sprawia to, że adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, co uniemożliwia zidentyfikowanie Państwa na ich podstawie. Jeżeli pozyskane dane będzie można jednoznacznie przyporządkować do Państwa, zostaną one natychmiast wyłączone z dalszego przekazywania i usunięte.

5. Korzystamy z Google Analytics, aby analizować korzystanie z naszej strony internetowej i móc ją stale ulepszać. Dzięki zebranym statystykom możemy polepszać naszą ofertę i aranżować ją w sposób bardziej atrakcyjny dla Państwa jako użytkowników. W wyjątkowych przypadkach, w których Państwa dane osobiste są przesyłane do USA, Google stosuje przepisy EU-US Privacy Shield, https://www.privacy-shield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną wykorzystania Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f. RODO.

6. Informacje dotyczące zewnętrznego dostawcy: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html, przegląd informacji dot. ochrony danych: http://www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html oraz polityka prywatności: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.

§ 5 Wykorzystanie śledzenia za pomocą systemu Econda

1. W celu dostosowania niniejszej strony internetowej do potrzeb oraz jej optymalizacji za pomocą rozwiązań i technologii firmy Econda GmbH są rejestrowane i zapisywane anonimowe dane, z których, pod pseudonimami, powstają profile użytkowników. W tym celu możliwe jest stosowanie plików cookie, które umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. Profile użytkowników nie są jednak bez wyraźnej zgody użytkownika łączone z danymi o posiadaczu pseudonimu. W szczególności adresy IP są bezpośrednio po wejściu stają się nierozpoznawalne, dzięki czemu przyporządkowanie profili użytkowników do adresów IP nie jest możliwe. Odwiedzający tę stronę internetową mogą wyłączyć zapisywanie plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień swojej przeglądarki. W takim wypadku istnieje możliwość, że nie wszystkie funkcjonalności strony internetowej będą w pełni dostępne.
Ponadto odwiedzający tę stronę internetową mają tutaj możliwość cofnięcia w dowolnym momencie zgody na rejestrację i zapisywanie danych w przyszłości: http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/.

2. Korzystamy ze śledzenia za pomocą systemu Econda, aby analizować korzystanie z naszej strony internetowej i móc ją stale ulepszać. Dzięki zebranym statystykom możemy polepszać naszą ofertę i aranżować ją w sposób bardziej atrakcyjny dla odwiedzających stronę. Podstawą prawną wykorzystania śledzenia za pomocą systemu Econda jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f. RODO.

§ 6 Pobieranie oprogramowania Flexperte

Na naszej stronie internetowej udostępniamy do pobrania nasze oprogramowanie do projektowania Flexperte. Aby możliwe było pobranie oprogramowania, muszą Państwo wypełnić formularz Flexperte. W formularzu tym podają Państwo swoje dane kontaktowe. Dane te są przez nas zapisywane, abyśmy mogli udostępnić Państwu pobieranie. Po złożeniu zamówienia poprzez formularz Flexperte otrzymają Państwo wiadomość na podany przez Państwa adres e-mail. Wiadomość ta zawiera łącze, poprzez kliknięcie którego mogą Państwo przejść bezpośrednio do pobierania oprogramowania Flexperte.

Wykorzystujemy Państwa dane w celach promocyjnych tylko jeśli wyrażą Państwo na to zgodę w ramach procesu zamawiania (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO). Niniejsza zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

§ 7 Prawo do wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych

1.  Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać. Wniesienie tego typu sprzeciwu ma wpływ na dopuszczalność przetwarzania przez nas dotyczących Państwa danych osobowych.

2.  Jeśli dotyczące Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w oparciu o wyważenie interesów, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Przypadek taki ma miejsce wtedy, gdy przetwarzanie danych nie jest wymagane do realizacji zawartej z Państwem umowy, co zostało przez nas każdorazowo objaśnione w danym opisie takiego działania. Oczywiście mogą Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w celach związanych z marketingiem i analizą danych. Informację o sprzeciwie wobec przetwarzania danych do celów marketingowych mogą Państwo przesłać listownie: Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Straße 134, 75175 Pforzheim lub drogą elektroniczną: wi@witzenmann.com.

Witzenmann Polska

Polski Angielski