Węże faliste

HYDRA ®  Węże faliste są formowane mechanicznie z rur bez szwu lub rur spawanych wzdłużnie i są dostępne w wersjach z różnymi grubościami ścian, wykonane z różnych metali i w różnych wielkościach. Znajdują zastosowanie zawsze, gdy konieczne jest transportowanie płynów przy zachowaniu szczelności, również pod ciśnieniem lub w próżni. Kompensują one ruchy, rozszerzalność cieplną oraz drgania w obrębie układu przewodów.

Węże faliste spełniające wysokie wymaganiami co do czystości technicznej – niezawierające cząsteczek i pozostałości w postaci warstwy osadu wytwarzane są w specjalnym pomieszczeniu czystym.

Możliwe przyłącza:

  • Złącze kołnierzowe z kołnierzem ruchomym lub stałym
  • Końcówki spawane
  • Przyłącza gwintowane stałe lub ruchome
  • Złącza śrubowe
  • Przyłącza rurowe wszystkich rodzajów
  • Sprzęgła
  • Specjalne armatury przyłączeniowe np. gwinty NPT, kołnierze ANSI, ..wersja z wpustem i śrubą itd.

Oprogramowanie

Oprogramowanie do wyboru i prezentowania węży metalowych, kompensatorów, mieszków metalowych i mocowania rurociągów. więcej

Witzenmann Polska

Polski Angielski