Kontakt Do pobrania
WI-CZ Subsidiary Header

Ochrona danych osobowych

Kontakt

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności:

Ustawienia ochrony danych i TTDSG

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu i/lub wycofania zgody, można w dowolnym momencie wywołać indywidualne ustawienia za pomocą banneru Consent i zmienić je.

Ustawienia ochrony danych

§ 1 Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych

1. Poniżej informujemy o pozyskiwaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które dotyczą konkretnego użytkownika, np. nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, sposób korzystania z witryny.

2.Podczas przetwarzania danych osobowych użytkownika przestrzegamy postanowień RODO i wszelkich innych stosownych przepisów dotyczących ochrony danych. Podstawy prawne przetwarzania danych wynikają w szczególności z art. 6 RODO, a w Niemczech (zwłaszcza w kwestiach internetowych) także z ustawy TTDSG.

3. Podmiotem odpowiedzialnym wg art. 4 ust. 7 obowiązującego w UE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest Witzenmann Polska Spółka z o.o., Olewin 50A, 32-300 Olkusz, e-mail: (patrz informacje zawarte w stopce redakcyjnej) Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem: Christoph Tuncsik, Witzenmann Polska Spółka z o.o., Olewin 50A, 32-300 Olkusz, e-mail:

4. Gdy kontaktują się z nami Państwo poprzez wiadomość e-mail bądź formularz kontaktowy, zapisujemy Państwa podane dane osobowe (adres e-mail, ewentualnie nazwisko i numer telefonu), abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania. Niezbędne w związku z tym dane usuwamy, kiedy ich przechowywanie nie jest już wymagane, bądź też ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ich przechowania.

5. Jeżeli w związku z konkretnymi funkcjami z naszej oferty współpracujemy z dostawcami usług, lub jeżeli chcielibyśmy wykorzystywać Państwa dane do celów promocyjnych, szczegółowo poinformujemy Państwa o odpowiednich procesach. Podajemy przy tym również ustalone kryteria okresu przechowywania danych.

§ 2 Prawa właściciela danych

1. Posiadają Państwo następujące prawa dotyczące Państwa danych osobowych:

 • prawo do informacji,
 • prawo do sprostowania/usunięcia,
 • prawo do ograniczania przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych.
2. Ponadto mają Państwo prawo złożyć do organu ochrony danych skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.


Prawo do sprzeciwu

Zwrócić uwagę na następujące kwestie związane z prawem do sprzeciwu:
Gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z marketingiem bezpośrednim.
Gdy użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych do tych celów. Sprzeciw jest bezpłatny i nie wymaga żadnej konkretnej formy, można go złożyć w miarę możliwości na adres:
Gdy przetwarzamy dane użytkownika w celu ochrony uzasadnionych interesów, użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.
W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

§ 3 Pozyskiwanie danych osobowych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

1. W przypadku czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tzn. kiedy nie rejestrują się na niej Państwo, ani nie przekazują nam Państwo informacji w inny sposób, pozyskujemy jedynie dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeżeli przeglądają Państwo naszą stronę internetową, pobieramy następujące dane, które są konieczne ze względów technicznych do wyświetlenia strony i zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa przeglądania (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):

 • adres IP,
 • data i godzina zapytania,
 • różnica stref czasowych względem Greenwich Mean Time (GMT),
 • treść żądania (konkretna strona),
 • status dostępu/kod odpowiedzi http,
 • każdorazowo przesłana ilość danych,
 • strona, z której pochodzi zapytanie,
 • przeglądarka,
 • system operacyjny i jego interfejs,
 • język i wersja przeglądarki.

2. Oprócz zbierania wymienionych powyżej danych podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na twardym dysku Państwa komputera ze wskazaniem używanej przeglądarki, poprzez które określone dane są przesyłane do źródła, z którego pochodzi plik cookie (w tym przypadku do nas). Pliki cookie nie mogą wykonywać programów, ani przenosić wirusów na komputer. Służą do dostosowywania oferty internetowej tak, aby była bardziej przyjazna dla użytkownika i dopasowana do jego profilu.

3. Użycie plików cookie:
Ta witryna wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Ich celem jest sprawianie, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, lepiej dostosowana oraz bezpieczniejsza. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika i zapisywane (lokalnie) przez przeglądarkę. Pliki cookie zawierają wyłącznie pseudonimizowane, a w większości nawet anonimizowane dane. Niektóre pliki przechowywane są przez czas trwania sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie), a inne są zapisywane na dłużej (tzw. stałe pliki cookie, np. ustawienia dotyczące zgody). Te ostatnie są automatycznie usuwane po upłynięciu określonego czasu (z reguły 6 miesięcy). Obok własnych plików cookie stosujemy także pliki kontrolowane przez dostawców zewnętrznych. Wykorzystują oni dane zawarte w plikach cookie, aby móc wyświetlać użytkownikom treści lub rejestrować dane na temat odwiedzanych stron.

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6, ust. 1, s. 1 lit. f RODO) używamy plików cookie niezbędnych z technicznego punktu widzenia, które są wymagane do działania witryny internetowej oraz zapewniania jej sprawnego działania. Ponadto wykorzystujemy bez zgody użytkownika takie pliki cookie, których jedynym celem jest zapisywanie/dostęp do informacji zapisanych na urządzeniu docelowym w celu przekazywania wiadomości, lub które są wymagane do świadczenia usług wyraźnie żądanych przez użytkownika, § 25 ust. 2 TTDSG.

W przypadku uzyskania zgody użytkownika stosowane są dalsze pliki cookie, które umożliwiają nam lub stronom trzecim m.in. analizę sposobu korzystania z naszych usług. Dzięki temu możemy dostosowywać treści do potrzeb użytkowników. Ponadto za sprawą plików cookie mamy możliwość pomiaru skuteczności poszczególnych reklam oraz dostosowania ich lokowania na podstawie np. tematycznych zainteresowań użytkownika. Podstawę prawną do tego działania stanowi wyraźna zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a RODO, § 25 ust. 1 TTDSG).

Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać zgodę za pośrednictwem naszego banneru Consent ze skutkiem na przyszłość, a także zmienić ustawienia plików cookie. Należy pamiętać, że zmiany należy dokonać oddzielnie dla każdego urządzenia.

Ustawienia ochrony danych

Jeśli użytkownik posiada konto w serwisach dostawców zewnętrznych, których usługi wykorzystujemy, i jest na nie zalogowany, to dane użytkownika mogą zostać powiązane z danym kontem. Powiązania tego można uniknąć, nie udzielając zgody lub wycofując zgodę na wykorzystywanie odpowiednich plików cookie lub wylogowując się wcześniej z serwisu poszczególnych dostawców zewnętrznych.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Pliki cookie można także ręcznie dezaktywować, ograniczyć lub usunąć z urządzenia za pośrednictwem ustawień przeglądarki lub z pomocą oprogramowania. Po dezaktywacji korzystania z plików cookie pełne korzystanie z naszych stron internetowych będzie niemożliwe lub możliwe tylko w ograniczonym zakresie.

Należy uwzględnić także nasze wskazówki w sekcji poszczególnych usług wykorzystujących pliki cookie.

§ 4 Zarządzanie zgodami

W naszej witrynie wykorzystujemy system zarządzania zgodami „UserCentrics” od firmy Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, Niemcy. UserCentrics to rozwiązanie techniczne, z którego korzystamy, aby uzyskiwać zgodę na określone przetwarzanie danych osobowych wymagające zgody użytkownika (np. analizę, śledzenie itd.). Dzięki zastosowaniu UserCentrics możemy informować użytkowników o plikach cookie oraz narzędziach, których używamy. Za pośrednictwem UserCentrics użytkownik może wybrać, które pliki cookie i narzędzia chce zaakceptować lub odrzucić. Umożliwia to użytkownikowi podjęcie świadomej decyzji na temat udostępniania swoich danych, a nam – używanie plików cookie i narzędzi w sposób transparentny i udokumentowany i zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

UserCentrics przetwarza dane osobowe użytkownika, aby zapisywać decyzję użytkownika na temat plików cookie i narzędzi oraz wyświetlania wyskakującego okna UserCentrics i zapisywać ją na potrzeby kolejnej wizyty w naszej witrynie. Obejmuje to odpowiedni plik cookie, w którym zapisana jest decyzja użytkownika, a także dalsze dane dotyczące użytkowania, np. adres IP, nazwę domeny, punkt czasowy zapytania, dane serwera (np. rodzaje przesyłania danych, status serwera itd.), kraj, przeglądarkę i system operacyjny.

Więcej informacji oraz politykę prywatności UserCentrics można znaleźć pod adresem https://usercentrics.com/privacy-policy/

§ 5 Dalsze funkcje i usługi dostępne na naszej stronie internetowej

1. Oprócz udostępniania treści czysto informacyjnych oferujemy również określone usługi, z których mogą Państwo skorzystać w razie zainteresowania. Z reguły wymaga to podania dodatkowych danych osobowych, wykorzystywanych przez nas do udostępnienia danych usług, oraz które są objęte wymienionymi wcześniej zasadami przetwarzania danych.

2. W ramach przetwarzania Państwa danych częściowo korzystamy z usług firm zewnętrznych. Firmy, z którymi współpracujemy, są przez nas starannie wybierane, działają zgodnie z naszymi zaleceniami i są poddawane regularnym kontrolom. Współpraca z dostawcami tego typu usług odbywa się na mocy instrumentów prawnych określonych w prawie o ochronie danych.

3. Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, jeśli zawieranie umów lub podobne usługi są przez nas oferowane we współpracy z partnerami. Bliższe informacje na ten temat otrzymają Państwo podczas podawania swoich danych lub pod opisem danej oferty.

4. Jeżeli nasi zleceniobiorcy lub partnerzy rezydują poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w opisie oferty zostaną Państwo przez nas poinformowani o szczególnych okolicznościach zachodzących z tego tytułu.

§ 6 Kontakt za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie

1. W przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza Państwa dane są przetwarzane w związku z udzieleniem odpowiedzi na przesłane zapytanie.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

3. Bezpośrednio po przesłaniu do nas zapytania poprzez formularz kontaktowy podane przez Państwa dane wraz z treścią wiadomości zostaną automatycznie zapisane w naszym systemie zarządzania relacjami z klientem („system CRM“).

4. Dane te zostaną bezzwłocznie usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do realizacji celu leżącego u podstaw ich gromadzenia. Ma to miejsce w przypadku zakończenia rozmowy lub rozwiązania kwestii poruszonej w zapytaniu. Jeżeli nawiązanie przez Państwa kontaktu przez formularz kontaktowy skutkuje zawarciem umowy z naszą firmą, wówczas przechowujemy podane przez Państwa dane do momentu zakończenia stosunku wynikającego z umowy i wygaśnięcia wszystkich wynikających z tego tytułu roszczeń. W przypadku występowania ustawowego obowiązku archiwizacji danych, zostaną one usunięte po upływie okresu przechowywania dla celów handlowych i podatkowych.

5. Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, wówczas przetwarzamy przekazane przez Państwa dane w celu odniesienia się do treści wiadomości. Również w tym przypadku obowiązują odpowiednio powyższe punkty.

§ 7 Śledzenie i analiza ruchu na stronie za pośrednictwem

Google Analytics
Nasza strona internetowa korzysta z narzędzia monitorującego Google Analytics dostarczanego przez Google Ireland Limited. Rejestruje ono, a następnie statystycznie opracowuje interakcje użytkowników naszej strony z zawartej na niej treścią.

W ramach tego procesu zapisywane są następujące dane użytkowników:

• trzy pierwsze bity adresu IP
• identyfikator Google-Analytics przypisany do użytkownika
• aktualnie otwarta strona internetowa
• strona odsyłająca (strona internetowa, z której użytkownik trafił na aktualnie otwartą stronę internetową)
• kolejno otwierane podstrony
• czas spędzony na stronie
• liczba odsłon strony
• rodzaj przeglądarki
• ustawienia językowe
• urządzenie i system operacyjny

Google przetwarza i zapisuje dane użytkowników w USA. Zgodność z europejskim standardem ochrony danych osobowych w ramach przesyłania i przetwarzania danych w krajach trzecich jest zagwarantowana przez odpowiednie regulacje i gwarancje prawne. Przetwarzanie lub zapisywanie danych w krajach trzecich może także odbywać się na podstawie zgody użytkownika (art. 49 ust. 1 s. 1 lit. a RODO); w takim przypadku użytkownik zostanie o tym poinformowany oddzielnie i będzie mieć możliwość nieudzielenia zgody.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych ma miejsce na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, § 25 ust. 1 TTDSG. Wyrażoną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, używając przycisku prywatności.

Celem przetwarzania Państwa danych przez usługę Google Analytics jest analiza interakcji użytkowników naszej strony z zamieszczoną na niej treścią. Dzięki opracowywaniu pozyskanych w ten sposób danych możemy optymalizować naszą ofertę i ułatwiać użytkownikom korzystanie z naszej strony internetowej.

Zebrane przez Google Analytics dane są przez nas usuwane lub poddawane anonimizacji z chwilą, gdy przestają być niezbędne do realizacji naszych celów. Dzieje się to najpóźniej po 14 dniach.

MyFonts Counter
Na naszej stronie internetowej korzystamy z MyFonts Counter, usługi analizy stron internetowych dostarczanej przez MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. W ramach porozumień licencyjnych prowadzone jest monitorowanie wyświetleń strony internetowej, które polega na zliczaniu odsłon strony do celów statystycznych i przekazywaniu tych danych do MyFonts. MyFonts gromadzi wyłącznie dane zanonimizowane. Przekazywanie tych danych następuje po aktywacji kodu JavaScript w Państwa przeglądarce. Korzystanie z Korzystanie z MyFonts Counter odbywa się w interesie spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Ma ono jednak miejsce tylko w przypadku uzyskania zgody użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a RODO, § 25 ust. 1 TTDSG.

Aby całkowicie uniemożliwić MyFonts wykonywanie kodu JavaScript, mogą Państwo zainstalować rozszerzenie blokujące JavaScript (np. www.noscript.net).

Zebrane przez MyFonts Counter dane są przez nas usuwane lub poddawane anonimizacji z chwilą, gdy przestają być niezbędne do realizacji naszych celów. Obecnie dzieje się to najpóźniej po 30 dniach.

Więcej informacji na temat MyFonts Counter można znaleźć w polityce ochrony danych firmy MyFonts, dostępnej pod adresem https://www.myfonts.com/a/font/legal/website-use-privacy-policy

Google Tag Manager
Ta strona internetowa korzysta z Google Tag Manager. Jest to usługa umożliwiająca nam zarządzanie tagami na naszej stronie internetowej za pośrednictwem interfejsu. Google Tool Manager implementuje wyłącznie tagi. Oznacza to brak stosowania cookies oraz zapisywania danych osobowych. Google Tool Manager aktywuje inne tagi, które mogą zapisywać dane. Jednak Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. W przypadku dezaktywacji na poziomie domeny lub plików cookies, dotyczy ona wszystkich tagów śledzenia, o ile zostały one zaimplementowane za pośrednictwem Google Tag Manager.

Google Maps
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Google Maps (API) dostarczanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Aby zagwarantować ochronę danych, podczas Państwa pierwszej wizyty na tej stronie internetowej usługa Google Maps jest dezaktywowana. Zapobiega to przekazaniu Państwa danych do Google już przy pierwszym wejściu na stronę. Bezpośrednie połączenie z serwerami Google następuje dopiero, gdy sami aktywują Państwo usługę Google Maps (zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, § 25 ust. 1 TTDSG). Wyrażoną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, używając przycisku prywatności. Po aktywacji Google Maps będzie zapisywać Państwa adres IP. Następnie zazwyczaj jest on przekazywany na serwer firmy Google w USA i tam przechowywany. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników
można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.pl/intl/de/policies/privacy/

Śledzenie konwersji Google Ads
Wykorzystujemy internetowy program reklamowy „Google Ads” i w jego ramach śledzenie konwersji (analiza czynności odwiedzającego). Google Conversion Tracking to usługa analityczna firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Administratorem danych użytkowników, którzy mają stałe miejsce pobytu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).
Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Gdy dane są przekazywane do USA, istnieje ryzyko, że dane użytkownika mogą być przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i monitorowania, bez możliwości skorzystania przez użytkownika z jakiegokolwiek środka odwoławczego. Podejmujemy jednak możliwe i niezbędne środki na mocy przepisów o ochronie danych zgodnie z art. 44 i nast. UE-RODO w celu ustanowienia poziomu ochrony danych w kraju trzecim.
Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. W ten sposób możemy poznać łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google na komputerze użytkownika są zapisywane pliki cookie służące do śledzenia konwersji. Te pliki cookie mają ograniczoną ważność, zawierają dane osobowe, ale nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Gdy użytkownik odwiedza określone strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie.
Pliki cookie są przechowywane przez 12 miesięcy, a następnie są usuwane.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a UE-RODO, § 25 ust. 1 TTDSG.
Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy wywołać nasz baner Consent i odznaczyć odpowiedni/e plik/i cookie. Należy pamiętać, że zmiana ustawień banera Consent musi być dokonana indywidualnie dla każdego urządzenia końcowego.

LinkedIn Pixel / LinkedIn Insight Tag
Na naszej witrynie używamy „LinkedIn Pixel” firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a UE-RODO, § 25 ust. 1 TTDSG.
W przypadku udzielenia zgody odwiedzającym tę witrynę mogą być wyświetlane spersonalizowane reklamy na portalu LinkedIn. Ponadto istnieje możliwość tworzenia raportów dotyczących skuteczności reklam, a także informacji na temat interakcji z witryną. W tym celu do witryny jest dodany LinkedIn Insight Pixel, który nawiązuje połączenie z serwerem LinkedIn. Jeżeli użytkownik odwiedza tę witrynę i jest jednocześnie zalogowany na swoim koncie LinkedIn, dane dotyczące odwiedzin naszej witryny mogą zostać przypisane do jego konta LinkedIn.
Metoda ta służy do oceny skuteczności reklam LinkedIn do celów statystycznych i badań rynkowych oraz może pomóc w optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Za pośrednictwem Insight Pixel możemy obsługiwać tzw. retargeting. Oznacza to, że otrzymujemy informacje o tym, czy nasze reklamy są skuteczne i odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. Umożliwia to nam wyświetlanie ukierunkowanych reklam poza naszą własną witryną bez osobistej identyfikacji użytkownika jako odwiedzającego witrynę. Nie analizujemy zachowania poszczególnych użytkowników podczas surfowania.
Nie mamy wpływu na przechowywanie i przetwarzanie danych przez LinkedIn. LinkedIn wykorzystuje dane do własnych celów reklamowych.
LinkedIn Insight Pixel gromadzi również następujące dane związane z korzystaniem z naszej witryny: adres IP, informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, znacznik czasu, adres URL odsyłacza. Daje to LinkedIn możliwość przypisania danych użytkownika do określonego profilu i umieszczenia tam odpowiednich działań reklamowych.
Gromadząc dane, opieramy się na zgodzie użytkownika na odpowiednie przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a UE-RODO, § 25 ust. 1 TTDSG.
Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy wywołać nasz baner Consent i odznaczyć odpowiednią zgodę. Należy pamiętać, że zmiana ustawień banera Consent musi być dokonana indywidualnie dla każdego urządzenia końcowego.

Ustawienia ochrony danych

Jeżeli użytkownik wycofa swoją zgodę, jego dane nie będą już wykorzystywane do tego celu i zostaną usunięte, pod warunkiem, że nie istnieją żadne prawne okresy przechowywania danych. Bez wycofania zgody okres przechowywania danych wynosi 180 dni. Następnie dane zostaną automatycznie usunięte.
LinkedIn niekiedy przetwarza również dane w krajach trzecich poza UE/EOG, takich jak USA. Zgodność z europejskim standardem ochrony danych osobowych w ramach przesyłania i przetwarzania danych w krajach trzecich jest zagwarantowana przez odpowiednie regulacje i gwarancje prawne. Przetwarzanie lub zapisywanie danych w krajach trzecich może także odbywać się na podstawie zgody użytkownika (art. 49 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO); w takim przypadku użytkownik zostanie o tym osobno poinformowany podczas uzyskiwania zgody, a także o możliwości jej cofnięcia.
Aby zapobiec powiązaniu danych z kontem LinkedIn – nawet gdy użytkownik wyraził na to zgodę – należy wylogować się z konta LinkedIn przed wywołaniem naszych stron oznaczonych za pomocą LinkedIn. Należy pamiętać, że należy tego dokonać oddzielnie dla każdego urządzenia. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych przez LinkedIn prosimy o bezpośredni kontakt z LinkedIn.
Gdy użytkownik jest zalogowany na LinkedIn, może wyłączyć gromadzenie danych w dowolnym momencie, korzystając z poniższego linku: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising
Więcej informacji na temat ochrony danych w LinkedIn znajduje się na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Meta Pixel
Niniejsza witryna wykorzystuje tzw. „Meta-Piksel” sieci społecznościowej Facebook, który jest obsługiwany przez Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA lub, jeżeli użytkownik jest mieszkańcem UE, Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (zwany dalej również „Facebook”).
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a UE-RODO w przypadku korzystania z plików cookie oraz zgodnie z § 25 ust. 1 TTDSG.
Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy wywołać nasz baner Consent i odznaczyć odpowiednie ustawienie. Należy pamiętać, że zmiana ustawień banera Consent musi być dokonana indywidualnie dla każdego urządzenia końcowego.

Ustawienia ochrony danych

W razie potrzeby Meta Platforms Inc. będzie przekazywać dane osobowe do USA. Zgodność z europejskim standardem ochrony danych osobowych w ramach przesyłania i przetwarzania danych w krajach trzecich jest zagwarantowana przez odpowiednie regulacje i gwarancje prawne. Przetwarzanie lub zapisywanie danych w krajach trzecich może także odbywać się na podstawie zgody użytkownika (art. 49 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO). W takim przypadku użytkownik zostanie o tym osobno poinformowany podczas uzyskiwania zgody, a także o możliwości jej cofnięcia.
Za pomocą narzędzia Meta-Pixel Facebook może określić odwiedzających naszą ofertę internetową jako grupę docelową do wyświetlania reklam (tzw. „Facebook-Ads”). W związku z tym używamy narzędzia Meta-Pixel do wyświetlania reklam Facebook-Ads tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą internetową lub którzy mają określone cechy (np. zainteresowania konkretnymi tematami lub produktami określone na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy Facebookowi. Za pomocą narzędzia Facebook-Pixel chcemy również upewnić się, że nasze reklamy Facebook-Ads odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie będą odczuwane jako natarczywe. W tym celu na komputerze użytkowników może być przechowywany plik cookie. Narzędzie Meta-Pixel może być wykorzystywane do śledzenia zachowania użytkowników na wielu stronach po wyświetleniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku. W związku z tym korzystamy również z tzw. śledzenia na różnych urządzeniach, które umożliwia przetwarzanie danych odwiedzających na różnych urządzeniach w celach marketingowych.
Metoda ta służy do oceny skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz może pomóc w optymalizacji przyszłych działań reklamowych.
Gromadzone są dane dotyczące użytkowania, lokalizacji, metadane i dane dotyczące komunikacji (np. adresy IP i informacje o urządzeniu).
Gdy użytkownik nie chce otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach, ma możliwość wyłączenia w ustawieniach przeglądarki wykorzystywania plików cookie przez Facebook do tych celów. Może to jednak ograniczyć funkcje naszej oferty internetowej. Dlatego zalecamy dodatkowo możliwość sprzeciwu na stronie https://www.youronlinechoices.eu lub http://optout.aboutads.info.

§ 8 Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; § 25 ust. 1 TTDSG)

Na naszej witrynie istnieje możliwość subskrypcji bezpłatnego newslettera. Adres e-mail i nazwisko podane do subskrypcji newslettera będą wykorzystywane do wysyłania spersonalizowanego newslettera.
Przestrzegana jest zasada oszczędności danych i unikania zbytniego gromadzenia danych, ponieważ tylko adres e-mail (lub nazwisko w przypadku spersonalizowanego newslettera) jest oznaczone jako pole obowiązkowe. Ze względów technicznych i ochrony prawnej podczas zamawiania newslettera jest również przetwarzany adres IP użytkownika.
Do wysyłania newsletterów pocztą elektroniczną stosujemy tzw. metodę Double Opt-In. Oznacza to, że użytkownik będzie otrzymywać reklamy pocztą elektroniczną tylko wtedy, gdy wcześniej wyraźnie potwierdził, że chce aktywować usługę newslettera. Odbywa się to poprzez wysłanie użytkownikowi wiadomości e-mail z powiadomieniem i prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania naszego newslettera na ten adres e-mail poprzez kliknięcie linku zawartego w wiadomości e-mail.
Użytkownik może oczywiście zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, korzystając z możliwości rezygnacji z subskrypcji dostępnej w newsletterze, a tym samym cofnąć swoją zgodę. Ponadto istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji newslettera w dowolnym momencie bezpośrednio za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Korzystamy z narzędzia Microsoft Dynamics 365 Cloud for Marketing od dostawcy Microsoft (Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia) w celu prowadzenia kampanii marketingowych, w celach analitycznych oraz w celu dotarcia do grupy docelowej klientów i potencjalnych klientów.
W tym celu nasze newslettery zawierają pliki cookie lub piksele śledzące, które pozwalają nam ocenić, czy wiadomości e-mail zostały otwarte. Podstawą prawną tego działania jest zgoda użytkownika na otrzymywanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, § 25 ust. 1 TTDSG). Ponadto plik cookie lub piksel śledzący umożliwia analizę sposobu klikania. Zebrane w ten sposób dane są przesyłane na serwery Microsoftu i tam przechowywane. Wykorzystujemy te dane do celów statystycznych i do indywidualnej optymalizacji naszego newslettera. Więcej informacji na temat działania narzędzia Microsoft Dynamics 365 znajduje się w polityce prywatności firmy Microsoft, która jest dostępna pod adresem: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

§ 9 Pobieranie oprogramowania Flexperte

Na naszej stronie internetowej udostępniamy do pobrania nasze oprogramowanie do projektowania – Flexperte. Aby możliwe było pobranie oprogramowania, muszą Państwo wypełnić formularz Flexperte. W formularzu tym podają Państwo swoje dane kontaktowe. Dane te są przez nas zapisywane, abyśmy mogli umożliwić Państwu pobranie programu. Po złożeniu zamówienia poprzez formularz Flexperte otrzymają Państwo wiadomość na podany przez siebie adres e-mail. Wiadomość ta zawiera łącze, po kliknięciu którego mogą Państwo przejść bezpośrednio do pobierania oprogramowania Flexperte. Podstawą prawną tego rodzaju przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

Wykorzystujemy Państwa dane w celach promocyjnych tylko, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę w ramach procesu zamawiania (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO). Niniejsza zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

§ 10 Przetwarzanie danych w ramach odwiedzania naszych profili w mediach społecznościowych

Na naszej stronie internetowej znajdują się linki do portali społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Kununu oraz Xing. Linki przekierowujące na portale społecznościowe można rozpoznać po logo danego serwisu. Wejście w poszczególne linki spowoduje przekierowanie na profil firmy Witzenmann Polska Spółka z o.o. w danym serwisie społecznościowym. Po kliknięciu linku do portalu społecznościowego nastąpi nawiązanie połączenia z serwerami operatora odpowiedniego portalu społecznościowego. Wiąże się to z przesłaniem na serwery usługi społecznościowej informacji, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. Operatorowi portalu społecznościowego zostaną również przekazane inne dane. Należą do nich np.:
• adres strony internetowej, na której zamieszczony jest aktywny link
• data i godzina wejścia na stronę internetową wzgl. aktywacji linku
• informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym użytkownika
• adres IP

Jeśli w chwili kliknięcia na link będą Państwo zalogowani na danym portalu społecznościowym, operator tego portalu na podstawie przekazanych danych potencjalnie ma możliwość zidentyfikowania nazwy użytkownika, którą się Państwo posługują, jak również Państwa prawdziwego nazwiska oraz przyporządkowania tych informacji do Państwa konta w swoim portalu. Przyporządkowaniu danych do swojego konta użytkownika można zapobiec, wylogowując się z serwisu przed kliknięciem na link.

Serwery portali społecznościowych są zlokalizowane w USA oraz innych krajach nienależących do Unii Europejskiej. W związku z tym operator portalu społecznościowego może przetwarzać dane także na terenie krajów spoza Unii Europejskiej. Prosimy mieć na uwadze, że firmy działające w tych krajach podlegają prawu o ochronie danych, które nie chroni ogólnie pojętych danych osobowych w tym samym stopniu, co prawo w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Prosimy mieć na uwadze, że nie mamy wpływu na zakres, sposób ani cel przetwarzania danych przez operatorów portali społecznościowych. Bliższe informacje na temat korzystania z Państwa danych przez usługi społecznościowe powiązane z naszą stroną internetową można znaleźć w polityce prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące ochrony danych na naszych profilach w mediach społecznościowych.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za funkcjonowanie usługi

Podmiotem odpowiedzialnym za konta społecznościowe przedsiębiorstwa w rozumieniu unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz innych regulacji w sprawie ochrony danych oprócz Witzenmann GmbH jest

 • Meta (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
 • YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia)
 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia)
 • Kununu (XING kununu Prescreen GmbH; Schottenring 2-6, 1010 Wiedeń, Austria)
 • Xing (New Work SE Dammtorstraße 30 20354 Hamburg, Niemcy)
 • Instagram (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)


Z ww. platform i ich funkcji korzystają Państwo jednak na własną odpowiedzialność. Odnosi się to zwłaszcza do korzystania z funkcji interaktywnych (takich jak komentowanie, udostępnianie, ocenianie).

Zwracamy uwagę, że Państwa dane mogą być wówczas przetwarzane poza terenem Unii Europejskiej.

Prowadzimy nasze profile społecznościowe, aby komunikować się z odwiedzającymi je użytkownikami i w ten sposób informować ich o naszej ofercie.

Oprócz tego gromadzimy dane do celów statystycznych, co pomaga nam rozwijać i optymalizować treści oraz uatrakcyjniać naszą ofertę. Niezbędne do tego dane (np. łączna liczba wejść na stronę, aktywność na stronie i dane udostępnione przez odwiedzających, interakcje) są opracowywane przez serwisy społecznościowe, a następnie udostępniane nam.
Nie mamy wpływu na ich generowanie ani sposób prezentowania. Państwa dane osobowe są ponadto przetwarzane przez operatorów portali społecznościowych do celów związanych z badaniami rynku i reklamą. Możliwe jest więc tworzenie profili użytkowania na podstawie zachowań użytkowników oraz wyodrębnianych w ten sposób zainteresowań. Pozwala to m.in. na wyświetlanie na tych platformach oraz poza nimi reklam, które nawiązują do Państwa zainteresowań. Wiąże się to zazwyczaj z zapisywaniem na Państwa komputerze plików cookies. Niezależnie od tego w państwa profilach użytkowania mogą także zostać zapisane dane, które nie zostały zgromadzone bezpośrednio na Państwa urządzeniach końcowych. Zapisywanie i analiza odbywają się także na poziomie wykraczającym poza urządzenie końcowe, co ma miejsce w szczególności – ale nie wyłącznie – jeśli posiadają Państwo konto na danej platformie i są na nim zalogowani. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych innych niż wymienione. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Witzenmann GmbH ma miejsce w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes do efektywnego informowania i prowadzenia komunikacji zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO UE. Ak váš požiadame o súhlas so spracovaním údajov, tzn. ak vyjadríte svoj súhlas potvrdením pomocou tlačidla alebo podobne (Opt-In), tak je právnym podkladom pre spracovanie čl. 6 ods. 1 veta 1 pís. a), čl. 7 GDPR, § 25 ods. 1 zákona o ochrane údajov v oblasti telekomunikácií a telemédií (TTDSG).

Państwa prawa / możliwość wycofania zgody
Jeśli posiadają Państwo konto na portalu społecznościowym i nie chcą, aby portal ten za pośrednictwem naszego profilu gromadził dane na Państwa temat, a następnie łączył je z Państwa danymi użytkownika zapisanymi w danym portalu, muszą Państwo · przed wejściem na nasz profil wylogować się ze swojego konta na danym portalu społecznościowym, · usunąć pliki cookies zapisane na swoim urządzeniu oraz · zamknąć i ponownie uruchomić swoją przeglądarkę. Proszę pamiętać, że tę procedurę należy przeprowadzić osobno dla każdego urządzenia końcowego. Po ponownym zalogowaniu będą Państwo jednak ponownie identyfikowani przez dany portal społecznościowy jako konkretna użytkowniczka/konkretny użytkownik. W celu dokładnego zapoznania się ze sposobem przetwarzania danych przez każdy z podmiotów oraz z możliwościami wycofania zgody (opt-out), kierujemy do informacji dostępnych pod poniższymi linkami:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: · prawo dostępu (art. 15 RODO UE), · prawo do usunięcia (art. 17 RODO UE), · prawo do sprostowania (art. 16 RODO UE), · prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO UE), · prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO UE), · prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO UE). Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych. Ze względu na to, że Witzenmann GmbH nie dysponuje pełnym dostępem do Państwa danych osobowych, podczas ustalania roszczeń należy zwrócić się bezpośrednio do operatorów portali społecznościowych, ponieważ mają oni dostęp do danych osobowych swoich użytkowników, a więc mogą zastosować odpowiednie środki lub udzielić informacji. Jeśli mimo to potrzebują Państwo wsparcia, spróbujemy pomóc. Prosimy o kontakt pod adresem .

§ 11 Prawo do wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych

1. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać. Wniesienie takiego sprzeciwu ma wpływ na dopuszczalność przetwarzania przez nas dotyczących Państwa danych osobowych.

2. Jeśli dotyczące Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w oparciu o wyważenie interesów, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Przypadek taki ma miejsce wtedy, gdy przetwarzanie danych nie jest wymagane do realizacji zawartej z Państwem umowy, co zostało przez nas każdorazowo objaśnione w danym opisie takiego działania. W przypadku wnoszenia tego rodzaju sprzeciwu prosimy o wyszczególnienie powodów uzasadniających, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych w określony sposób. Jeśli sprzeciw jest uzasadniony, przeanalizujemy sytuację i zaprzestaniemy przetwarzania danych lub zmienimy jego formę, albo przedstawimy Państwu ważne prawnie uzasadnione powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie danych.

3. Oczywiście mogą Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w celach związanych z marketingiem i analizą danych. Informację o sprzeciwie wobec przetwarzania danych do celów marketingowych mogą Państwo przesłać listownie: Witzenmann Polska Spółka z o.o., Olewin 50A, 32-300 Olkusz, e-mail: .

§ 12 Linki do innych podmiotów

Nasza strona internetowa zwiera także – łatwo rozpoznawalne – linki przekierowujące do profili społecznościowych innych firm. W przypadku zamieszczania linków do stron internetowych innych podmiotów nie mamy wpływu na prezentowane na nich treści. Dlatego też nie możemy brać za nie odpowiedzialności. Za treść takich stron każdorazowo odpowiada podmiot generujący lub udostępniający. Podlinkowane strony w chwili zamieszczenia linku zostały zweryfikowane pod kątem potencjalnej niezgodności z prawem oraz przypadków naruszeń prawa. W chwili publikowania linków nie stwierdzono obecności treści sprzecznych z prawem. Nie można jednak oczekiwać permanentnej kontroli zawartości podlinkowanych stron bez konkretnych przesłanek wskazujących na złamanie prawa. W przypadku ujawnienia przypadków złamania pra