Kontakt Do pobrania

Aktualności

2019

Witzenmann otwiera nowy zakład produkcyjny w Pforzheim

2019-05-17

Lider rynku inwestuje w siedzibie macierzystej i unowocześnia produkcję Oficjalne otwarcie zakładu miało miejsce 17.5.2019.

Duże przywiązanie do siedziby w Pforzheim

Podjęta przez Grupę Witzenmann decyzja o budowie nowoczesnej hali produkcyjnej w miejscu założenia firmy miała wymiar symboliczny W położonej w Pforzheim strefie przemysłowej Buchbusch będąca liderem branży elastycznych elementów metalowych firma wytwarza innowacyjne części do pojazdów użytkowych i silników. Wprowadzona strategia informatyzacji ma swoje odzwierciedlenie w nowym budynku, mającym charakter modelowy dla przyszłych projektów zakładów produkcyjnych budowanych przez grupę na całym świecie.

Pobierz komunikat prasowy
Optymistyczne nastawienie Witzenmann wobec czekających firmę wyzwań

10.05.2019

Należące do grupy przedsiębiorstwa odnotowują wzrosty we wszystkich obszarach, jednocześnie odczuwają jednak presję cen i kosztów.

Grupa Witzenmann korzystnie wkroczyła w nowy rok obrotowy. Rok 2018 zamknął się zadowalającym wynikiem, pozwalającym przedsiębiorstwu na umiarkowany wzrost obrotów.

Pobierz komunikat prasowy

Zarząd Witzenmann GmbH

04.04.2019

Nowym dyrektorem handlowym został Heiko Pott,dołączając 16.05.2019 r. do zarządu Grupy Witzenmann. Pan Pott jest dyplomowanym ekonomistą. Po studiach krótko pracował w firmie audytowej, a następnie na dłużej zatrzymał się u dużego producenta części samochodowych, gdzie piastował różne stanowiska w obszarze finansów i kontrolingu, m.in. dyrektora finansowego w europejskich i pozaeuropejskich firmach zależnych.

Dotychczasowy dyrektor ds. handlowych, dr Gerhard Flöck, 31.03.2019 r. złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji, opuszczając Witzenmann GmbH. Udziałowcy, rada nadzorcza i zarząd składają dr. Flöckowi podziękowania za wieloletnie zaangażowanie w wykonywane obowiązki i życzą wszystkiego dobrego na przyszłość.

2018

Rozwój Grupy Witzenmann

19.10.2018

Również rok 2018 przyniósł Grupie Witzenmann dalszy rozwój. Do września 2018 wszystkie zrzeszone przedsiębiorstwa osiągnęły obrót na poziomie 475 mln €. To o 11,6 mln € wzgl. 2,5% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.
Obok rozwoju stabilnego obszaru działalności, jaki stanowi produkcja części do samochodów osobowych i użytkowych, Grupa Witzenmann inwestuje w dywersyfikację swoich produktów. Przykładem może być powołanie do życia nowego działu – Aerospace – w siedzibie w Pforzheim czy rozwój obszaru produkcji przemysłowej, zarówno poprzez wprowadzenie nowych zastosowań, jak również wytwarzanie części dla przemysłu w zakładach zlokalizowanych w Azji.

Pobierz komunikat prasowy
Witzenmann Indie podąża drogą sukcesu

26./27.09.2018

Powiększenie powierzchni produkcyjnej w obu lokalizacjach było odpowiedzią Grupy Witzenmann na duży popyt w Indiach na produkty z sektora motoryzacyjnego i przemysłowego. W ciągu 10 lat działalności na tamtejszym rynku wyprodukowano ponad 10 mln samych tylko elementów odsprzęgających do pojazdów osobowych i użytkowych. Teraz ten sukces ma zostać powtórzony w obszarze komponentów dla przemysłu i transportu szynowego. Rozwiązania inżynieryjne dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów to czynniki sukcesu światowego lidera, jakim jest Witzenmann.

Pobierz komunikat prasowy
Firma Witzenmann nagrodzona za swoją działalność międzynarodową

21.06.2018

Firma Witzenmann otrzymała nagrodę GlobalConnect, przyznaną za osiągnięcia w prowadzeniu działalności biznesowej za granicą – pod uwagę wzięto zagospodarowywanie nisz, ochronę środowiska oraz inicjatywy społeczne.

Pobierz komunikat prasowy
Rozszerzenie działalności Witzenmann Benelux

07.06.2018

Podczas trwających dwa dni obchodów Witzenmann Benelux hucznie świętował rozbudowę swojej siedziby. Zakup sąsiadującej działki wraz z nieruchomościami umożliwił znaczne powiększenie powierzchni produkcyjnej. Nowo wzniesiony ciąg budynków zostanie zagospodarowany przez dział logistyki oraz połączy nową i dotychczasową część budynku. W związku z rozbudową konieczne było przearanżowanie obszaru produkcji, co jednak przyczyniło się do unowocześnienia i zoptymalizowania poszczególnych odcinków produkcyjnych.

Pobierz komunikat prasowy
Podczas targów Achema firma Witzenmann przedstawiła studium dotyczące kompensatorów IoT

11.06.2018

Przemysł w obliczu przemian. Słowami kluczowymi są tu informatyzacja i przemysł 4.0. To, jak bardzo tematy te zyskały na znaczeniu w branży komponentów systemowych, można zaobserwować i sprawdzić także na targach Achema 2018. Grupa Witzenmann w swoim studium kompensatorów IoT po raz pierwszy zaprezentowała elastyczne komponenty przewodowe, które cyfrowo można połączyć z systemem monitoringu sieci rurociągów.

Pobierz komunikat prasowy

Witzenmann Slovakia świętuje jubileusz 25-lecia

28.05.2018

Od czasu powołania do życia w roku 1993 firma córka Witzenmann Slovakia znajdująca się w miejscowości Vlkanova rozrosła się z 4 do 147 pracowników i wykazuje obroty sięgające 10 milionów EUR. Pracowicy, klienci, dostawcy i przyjaciele świętowali sukces działalności przy muzyce i dobrym jedzeniu podczas wydarzenia zorganizowanego 03.05.2018 r. w Bańskiej Bystrzycy.

Grupa Witzenmann z nowym rekordem obrotów

27.04.2018

Obrót ukierunkowanej na działanie globalne grupy po raz pierwszy przekroczył granicę 600 mln €.
Przy wsparciu dobrej koniunktury panującej na rynkach światowych Grupa Witzenmann osiągnęła w 2017 r. obroty w wysokości 614 mln €. W porównaniu z rokiem ubiegłym (570 mln €) oznacza to wzrost o 7,7%. Tym samym Grupa Witzenmann rozwija się szybciej od gospodarki światowej (3,8%).
Również obrót macierzystego przedsiębiorstwa w Pforzheim zwiększył się o 8,3%, sięgając 314 mln €. Istotny udział w tym wyniku miała sprzedaż elementów odsprzęgających i przewodów silnikowych do samochodów osobowych, części do pojazdów użytkowych i silników, a także kompensatory do zastosowań przemysłowych na terenie Europy.

Pobierz komunikat prasowy
Raport dot. zrównoważonego rozwoju 2017 już dostępny

22.02.2018

Firma Witzenmann opublikowała raport dot. zrównoważonego rozwoju w nowej odsłonie. Po przystąpieniu do programu Global Compact realizowanego przez ONZ Witzenmann identyfikuje się z 10 promowanymi przez tę inicjatywę zasadami. Formułują one jasne wytyczne odnoszące się do praw człowieka, norm pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją. Grupa Witzenmann zobowiązała się, by zgodnie z nałożonymi statutami, co roku publikować informacje o postępach poczynionych we wdrażaniu wspomnianych zasad.

Raport dot. zrównoważonego rozwoju 2017

2017

Rozwój Grupy Witzenmann przewyższył oczekiwania

17.11.2017

W 2017 r. Grupie Witzenmann po raz kolejny udało się odnotować wyraźny wzrost obrotów. Do końca października 2017 r. sprzedaż wyniosła 517 mln €. To o 41 mln € więcej niż w roku poprzednim oraz 16 mln € więcej, niż zakładano.

Pobierz komunikat prasowy
Grupa Witzenmann rozwija się w segmencie przemysłowym

26.10.2017

Od czasu powołania do życia w roku 2003 rosyjska spółka córka należąca do Grupy Witzenmann odnotowuje stały wzrost. Już w 2011 r. jej siedziba została poszerzona o kolejny obiekt produkcyjny, a w roku 2017 doszła do tego hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni 1500 m².

Pobierz komunikat prasowy
Witzenmann inwestuje w Pforzheim

16.10.2017

Tradycyjne wkopanie pierwszej łopaty przez wydelegowanych przedstawicieli Grupy Witzenmann oficjalnie zainaugurowało rozpoczęcie budowy nowego zakładu w Pforzheim.
Nowoczesna hala produkcyjna powstaje w dobrze skomunikowanej strefie przemysłowej Buchbusch na północy miasta.

Pobierz komunikat prasowy
Witzenmann zyskuje nową lokalizację w Jiangyin City

20.09.2017

Uroczystą ceremonią otwarcia Grupa Witzenmann świętowała powiększenie swojej spółki córki działającej na terenie Chin. W Jiangyin City została wzniesiona nowa siedziba, zwiększono również zdolności produkcyjne.

Pobierz komunikat prasowy
Witzenmann wytycza nowy kurs

12.07.2017

Po nagłej śmierci przewodniczącego zarządu, dr. Hansa-Eberharda Kocha, Witzenmann wraz z czterema prezesami zarządu na nowo wyznacza kierunki przyszłej działalności.

Pobierz komunikat prasowy
W wieku 67 lat nieoczekiwanie odszedł dr Hans-Eberhard Koch

29.05.2017

Niezwykłe zdolności kierownicze i wizjonerstwo połączone z dużym zaangażowaniem społecznym

Dr Hans-Eberhard Koch przez niemal 30 lat kierował działalnością firmy Witzenmann, budując grupę przedsiębiorstw ukierunkowaną na międzynarodowy rozwój i długofalowy sukces.

Pobierz komunikat prasowy
Grupa Witzenmann z sukcesem kończy rok 2016.

28.04.2017

Rodzinne przedsiębiorstwo z Pforzheim osiąga obrót na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym.

Pobierz komunikat prasowy

Pytania

Nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego. Chętnie poświęcimy czas na rozmowę i indywidualne udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania.
Prosimy o przesłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Odpowiemy w najkrótszym możliwym czasie.