Kontakt Do pobrania
Compliance

Polityka compliance

Kontakt

Polityka compliance jest ważnym elementem mającym wpływ na kształtowanie naszej działalności.

Zapisy polityki compliance podkreślają socjalną i społeczną odpowiedzialność Grupy Witzenmann, zgodne z prawem postępowanie oraz obowiązującą uczciwość i prawość w relacjach ze współpracownikami oraz w stosunku do klientów, dostawców i innych partnerów handlowych, jak też wobec konkurencji.

Compliance

Kodeks postępowania Witzenmann pod nazwą „Polityka compliance” opisuje istotne obszary działania i obowiązuje wszystkie osoby zatrudnione w Grupie Witzenmann.

Download Dyrektywa Compliance
Code of Conduct for Suppliers Version 01/2021

Firma Witzenmann dąży do ekologicznego i odpowiedzialnego społecznie prowadzenia działalności. Oczekujemy tego samego od wszystkich naszych dostawców. Chcemy, aby również nasi pracownicy przestrzegali zasad ekologicznego, społecznego i etycznego postępowania, i pragniemy zintegrować je z naszą kulturą przedsiębiorstwa. Ponadto zobowiązujemy się do ciągłej optymalizacji naszej działalności i produktów (bądź usług) w duchu zrównoważonego rozwoju i oczekujemy, że nasi dostawcy również będą się do tego przyczyniali.

Pobierz „Kodeks postępowania dla dostawców”